Privacy

Deze website is een initiatief van Buitenkracht Limburg.

Buitenkracht Limburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van deze data gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Buitenkracht Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doelbewust en met behulpzame bedoelingen. De gegevensverwerking heeft als doel: Het mogelijk maken van contact met Buitenkracht Limburg, het uitzenden van onze nieuwsbrief en het aanbieden van diensten op maat. Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of wettelijk is voorgeschreven. Hieronder treft u een overzicht aan van de door ons verwerkte persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Adres- en woonplaatsgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
U heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor onze diensten en/of communicatie. Daarnaast staat het u vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons­­­­­­­­­­­­ gegevens of om een verzoek in te dienen tot inzage, correctie of wissing van uw gegevens. Dit kan via [email protected] . Wanneer we